Què fem?

La Fundació Impulsa Talentum XXI disposa d'una xarxa de punts de detecció del talent arreu del país. Mitjançant un patronat molt transversal, amb un equip de treball polivalent i vinculat en molts sectors diversos, hem creat una xarxa de persones, institucions i empreses molt diversa que permet detectar la innovació allà on es produeix, compartir les seves experiències, i ajudar-la en els primers estadis de desenvolupament. A més, amb la convocatòria anual dels Premis Talent Cambra, en aliança amb la Cambra de Comerç de Barcelona, promovem l'esperit emprenedor i fem créixer any rera any, les nostres aliances amb l'ecosistema emprenedor del país.

X
Carregant...